بهینا FZ1-69

FZ1-69

کتیبه 15 سانتیمتری

نوع: کتیبه رنگ: سفید سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 3/85 متر عرض: 150 میلیمتر