بهینا FZ12-107
بهینا FZ12-107
بهینا FZ12-107
بهینا FZ12-107

FZ12-107

کتیبه 17 سانتیمتری

نوع: کتیبه رنگ: نقره ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 3/85 متر عرض: 170 میلیمتر