بهینا FZ12-80
بهینا FZ12-80
بهینا FZ12-80
بهینا FZ12-80

FZ12-80

کتیبه 17 سانتیمتری

نوع: کتیبه رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 3/85 متر عرض: 170 میلیمتر