بهینا FZ14-106
بهینا FZ14-106
بهینا FZ14-106
بهینا FZ14-106

FZ14-106

کتیبه پرده 15 سانتی متری

نوع: کتیبه رنگ: سفید براق سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 3/85 متر عرض: 150 میلیمتر