بهینا FZ6-07
بهینا FZ6-07
بهینا FZ6-07
بهینا FZ6-07

FZ6-07

کتیبه 15 سانتیمتری گلدار

نوع: کتیبه رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 3/85 متر عرض: 150 میلیمتر