بهینا FZ6-31
بهینا FZ6-31
بهینا FZ6-31
بهینا FZ6-31

FZ6-31

کتیبه 15 سانتیمتری گلدار

نوع: کتیبه رنگ: مشکی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 3/85 متر عرض: 150 میلیمتر