بهینا FZ8-363
بهینا FZ8-363
بهینا FZ8-363
بهینا FZ8-363

FZ8-363

کتیبه 15 سانتیمتری

نوع: کتیبه رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 3/85 متر عرض: 150 میلیمتر