بهینا 110-17
بهینا 110-17
بهینا 110-17
بهینا 110-17

110-17

قاب دوطرف لبه دار

نوع: قاب رنگ: طلایی سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر