بهینا 116-2

116-2

نبشی 30 میلیمتری زرشکی

نوع: نبشی رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر