بهینا 116-2F

116-2F

نبشی 3 سانتیمتری زرشکی

نوع: نبشی رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر