بهینا 116-3F

116-3F

نبشی 3 سانتیمتری شیرکاکائویی

نوع: نبشی رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر