بهینا 116-44

116-44

نبشی 3 سانتیمتری

نوع: نبشی رنگ: نقره ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر