بهینا 116-552F

116-552F

نبشی 3 سانتیمتری

نوع: نبشی رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر