بهینا 116-5F

116-5F

نبشی 3 سانتیمتری

نوع: نبشی رنگ: کرم سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر