بهینا 116-6

116-6

نبشی 3 سانتیمتری

نوع: نبشی رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر