بهینا 116-6F

116-6F

نبشی 3 سانتیمتری مرمری

نوع: نبشی رنگ: کرم سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر