بهینا 116-7F

116-7F

نبشی 3 سانتیمتری شیری

نوع: نبشی رنگ: سفید سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر