بهینا 121-42
بهینا 121-42
بهینا 121-42
بهینا 121-42

121-42

گلویی 12 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 120 میلیمتر ابعاد: 23*120