بهینا 122-42
بهینا 122-42
بهینا 122-42
بهینا 122-42

122-42

گلویی 10 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: سفید سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 100 میلیمتر ابعاد: 19*100