بهینا 122-43
بهینا 122-43
بهینا 122-43
بهینا 122-43

122-43

گلویی 10 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: طلایی سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 100 میلیمتر ابعاد: 19*100