بهینا 123-42
بهینا 123-42
بهینا 123-42
بهینا 123-42

123-42

گلویی 8 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: سفید سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر ابعاد: 15*80