بهینا 123-43
بهینا 123-43
بهینا 123-43
بهینا 123-43

123-43

گلویی 8 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: طلایی سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر ابعاد: 15*80