بهینا 123-44
بهینا 123-44
بهینا 123-44
بهینا 123-44

123-44

گلویی 8 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: نقره ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر ابعاد: 15*80