بهینا 130-4
بهینا 130-4
بهینا 130-4
بهینا 130-4

130-4

تسمه 1/5 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 15 میلیمتر ابعاد: 8*15