بهینا 130-43

130-43

تسمه 1/5 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: طلایی سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 15 میلیمتر