بهینا 130-44

130-44

تسمه 1/5 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: نقره ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 15 میلیمتر ابعاد: 8*15