بهینا 130-5F

130-5F

تسمه 1/5 سانتی متری

نوع: تسمه رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 15 میلیمتر