بهینا 130-6

130-6

تسمه 1/5 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 15 میلیمتر