بهینا 130-7F

130-7F

تسمه 1/5 سانتی متری

نوع: تسمه سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 15 میلیمتر