بهینا 131-41

131-41

دیوارکوب 60 میلیمترمدرن کرم پتینه طرح سنگ تیشه ای

نوع: دیوارکوب رنگ: کرم سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 60 میلیمتر