بهینا 131-7

131-7

دیوارکوب 60 میلیمتر

نوع: دیوارکوب سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 60 میلیمتر ابعاد: 15*60