بهینا 132-43
بهینا 132-43
بهینا 132-43
بهینا 132-43

132-43

گلویی 50 میلیمتر

نوع: گلویی رنگ: طلایی سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 50 میلیمتر ابعاد: 14*50