بهینا 132-7
بهینا 132-7
بهینا 132-7
بهینا 132-7

132-7

گلویی 50 میلیمتر مدرن شیری طرح چوب

نوع: گلویی رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 50 میلیمتر