بهینا 140-41

140-41

نبشی 8 سانتیمتری

نوع: نبشی رنگ: کرم سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر