بهینا 142-1084
بهینا 142-1084
بهینا 142-1084
بهینا 142-1084

142-1084

نبشی 5 سانتیمتری

نوع: نبشی رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 3 متر عرض: 50 میلیمتر ابعاد: 13*50*50