بهینا 144-4
بهینا 144-4
بهینا 144-4
بهینا 144-4

144-4

قرنیز 8 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر ابعاد: 11*80