بهینا 144-41

144-41

قرنیز 8 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: کرم سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر