بهینا 144-6
بهینا 144-6
بهینا 144-6
بهینا 144-6

144-6

قرنیز 8 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: کرم سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر ابعاد: 11*80