بهینا 144-7
بهینا 144-7
بهینا 144-7
بهینا 144-7

144-7

قرنیز 8 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر ابعاد: 11*80