بهینا 146-1084F
بهینا 146-1084F
بهینا 146-1084F
بهینا 146-1084F

146-1084F

گلویی 9 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 90 میلیمتر ابعاد: 18*90