بهینا 146-306
بهینا 146-306
بهینا 146-306
بهینا 146-306

146-306

گلویی 9 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: کرم سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 90 میلیمتر ابعاد: 18*90