بهینا 146-418F

146-418F

گلویی 9 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: سفید سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 90 میلیمتر ابعاد: 18*90