بهینا 146-551
بهینا 146-551
بهینا 146-551
بهینا 146-551

146-551

گلویی 9 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 90 میلیمتر ابعاد: 18*90