بهینا 146-552
بهینا 146-552
بهینا 146-552
بهینا 146-552

146-552

گلویی 9 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 90 میلیمتر ابعاد: 18*90