بهینا 150-1084
بهینا 150-1084
بهینا 150-1084
بهینا 150-1084

150-1084

دیوارکوب 8 سانتیمتری

نوع: دیوارکوب رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر ابعاد: 12*80