بهینا 150-4
بهینا 150-4
بهینا 150-4
بهینا 150-4

150-4

دیوارکوب 8 سانتیمتری

نوع: دیوارکوب رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر ابعاد: 12*80