بهینا 150-41

150-41

دیوارکوب 8 سانتیمتری

نوع: دیوارکوب رنگ: کرم سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر