بهینا 150-43

150-43

دیوارکوب 8 سانتیمتری

نوع: دیوارکوب رنگ: طلایی سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر