بهینا 150-6
بهینا 150-6
بهینا 150-6
بهینا 150-6

150-6

دیوارکوب 8 سانتیمتری

نوع: دیوارکوب رنگ: کرم سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر ابعاد: 12*80