بهینا 150-7

150-7

دیوارکوب 8 سانتیمتری

نوع: دیوارکوب رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر